Case. Projekt för ökad säkerhet vid räddningsinsatser 

TopRight Nordic i samarbete med Trafikverket och Räddningstjänsten i Attunda.

 

Utmaningen

Flera uppmärksammade fall med allvarliga olyckor för räddningspersonal har inträffat de senaste åren. Arbetet med att öka säkerheten vid räddningsinsatser är en prioriterad fråga. Man ska inte behöva riska sitt eget liv för att rädda andras. 

Räddningspersonal som arbetar vid olycksplatser på trafikerade vägar är extra utsatta för stora risker. Detta är extra tydligt i vår klimatzon med mycket mörka vägbanor, regn, dimma, dis, snörök m.m. vilket försämrar reflexernas funktion. Här bör ljuset från ljusteknologin elektroluminiscens (EL)  kunna förstärka synbarheten. Ökad synlighet och reducerad hastighet är två viktiga faktorer för att minska riskerna för insatspersonal.

En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa.

Uppdraget

I samarbete med Räddningstjänsten i Attunda, och med stöd av Trafikverket, ta fram och testa konkret utrustning och hjälpmedel som kan öka säkerheten vid räddningsinsatser och arbete på väg, genom att använda elektroluminiscent ljus (EL-ljus) för ökad synbarhet. Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter.

Den utrustning som testas är:

Aktiva varningstält
EL-belysta varningstält i triangelform för markering av olycksplats med budskap om Olycka, Stopp och Farthinder.

Aktiva varningstält med trafikljus
EL-belysta varningstält med budskap om Olycka, Stopp och Farthinder med trafiksignaler på toppen

Trafikband
Ljusslinga för vägavskärmning och för att markera körvägar. Trafikband läggs även som upplyst markering av farthinder

Aktiva arbetskläder
EL-belysta varselvästar på insatspersonal

Produkterna utvecklas, testas och utvärderas avseende effekt, funktion och användbarhet under olika ljus och väderleksförhållanden. Vi testar dem på både simulerade skadeplatser och på allmän väg (ljusband och farthinder). Projektet har begränsats till att gälla förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i samband med räddningsinsatser på väg, men om det faller väl ut bör det även kunna användas generellt för arbete på väg. 

Resultat

Testerna pågår under våren 2017. Arbetet har hittills varit framgångsrikt. Attunda Räddningstjänst är starkt motiverad och har många innovativa medarbetare. Utvecklingsarbete, specifikationer och framtagning av materialet/ tillämpningarna har gått över förväntan.

 

Video. Seminarie i Almedalen 2017

Vill du veta mer? Kontakta Anders Myrbäck på 0703-32 30 07 eller via mail.
 

Pressmeddelande från Trafikverket

3,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer

Slutrapport "Ökad säkerhet vid räddningsinsats"

 
 
Lars Rodvaldr