Investor relations
 
investor relations

FAQ

Här samlar vi uppkomna frågeställningar som kommer ifrån intresserade personer. Har du ytterligare en fråga är du varmt välkommen att höra av dig!

När skall aktien börja handlas?

TopRight har godkänts för notering på Nordic Growth Market MTF och första handelsdag är fredag den 15 december 2017. 

Hur ser konkurrenssituationen ut för er gällande produktportföljen?

De produkter som TopRight Nordic har tagit fram under ett antal år, är anpassade för nordiska förhållanden under kommersiell användning. Det finns liknande och relaterade produkter att köpa på den internationella inköpsmarknaden vilka är av en helt annan typ, kvalitet och anpassning. När det gäller EL-tekniken är det främst skillnader i ljusstyrka, livslängd och teknisk utvecklingsgeneration. TopRight tillhandahåller den tredje generationens teknologi som vi starkt påverkat för att lyfta till en jämn kommersiell volymtillverkning. För ett otränat öga kan en ytlig jämförelse ibland vara utmanande, men vid en kommersiell upphandling till en avancerad kund såsom exempelvis en BlåLjus-myndighet för tjänsteutövning eller ett ledande byggbolag är höga kvalitetskrav och teknisk funktion avgörande parametrar, förutom att vi som leverantör prövas noga.

När det gäller SMART Glas, är situationen liknande, den produkttyp som vi har stor framgång med har mycket hög kristallisk täthet, hög responsivitet, låg och jämn förbrukning, hög ytkvalitet samt lång livslängd. De relaterade varianter som finns i omvärlden mäter inte högt vid en jämförelse, vi ser heller ingen kommersiell penetration av betydelse av dessa.

Vad finns det för ägarkoppling mellan er och era kunder?

Vi har många kunder och kundlistan utökas kontinuerligt.

TopRight erhöll 2017-09-15 en order på 4,5 mkr från kunden Glasklart, där finns ingen ägarkoppling överhuvudtaget utan det är ett helt externt bolag. Ett av de största bolagen inom branschen. Denna order bedöms minst vara värd 9 mkr på 2 års sikt. Vi är väldigt glada för förtroendet och detta anses vara ett stort genombrott inom glasbranschen.

Samma dag, 2017-09-15 erhölls en utökad order på 2,7 mkr till kunden BIG Travel. TopRight störste ägare med 14,3% är FAAV Invest AB som ägs av Fredrik Skarke. Fredrik äger även 80% av BIG Travel AB, en resekoncern som omsätter ca 2 mrdr under 2017, vilket är Fredriks viktigaste innehav alla kategorier. Fredrik är styrelseordförande i båda bolagen men är inte med i den operativa ledningen, det sköts av professionella VD:ar med deras ledningsteam. Alla avtal emellan bolagen sker på strikt professionellt vis med rimliga avtalade påslag och normala betalningsvillkor.

Det faktum att Fredrik Skarke äger BIG Travel till största delen, har naturligtvis varit gynnsamt för möjligheten att starta en pilotinstallation för TopRight, däremot beslutet att gå vidare att bygga ut detta i första steget till nio butiker till sker helt på kommersiella grunder för BIG Travel.

TopRights memorandum har mycket tydligt informerat om att Fredrik Skarke har detta ägarförhållande. Fredrik har även garanterat hela emissionen hösten 2017 till fullo utan kostnad för TopRight.

Bolaget har inga ägarkopplingar till Skanska, Linnéuniversitetet, Domstolsverket eller andra bolag som är på kundlistan

Kan ni berätta mer om era investeringar i Kina?

I memorandumet finns beskrivet att anledningen till den avtalade investeringen handlar om att utveckla produkter baserade på materialet polyetentereftalat med glykol (”PETG”) detta för att detta medför 4:e generationens EL-produkter med egenskaper som överträffar den nuvarande generationen. Tillverkningsenheten ägs gemensamt med en leverantör och det finns inte ytterligare öppen information om denna på internet, det utgör företagspropriära uppgifter. Investeringarna avser olika typer av relaterade maskiner i den tillverkningsenhet i vårt TopRight Centre som vi avser fortsatt vidareutveckla för att med av TopRight Nordic anställd personal kunna tillgodose kunderna direkt från värdekedjans startpunkt.

Beskriv leveransförmåga då lagervärdet verkar lågt i förhållande till prognoserna

Det finns ingen direkt koppling mellan bolagets varulagervärde och kapacitet för omsättningsvolym. Lagersaldot är en nettojusteringspost i en verksamhet, en tagen order som är fakturerad ger ingen lagerökning/minskning, i en modern verksamhet är det många punkter i en värdekedja och dessa optimeras i förhållande till kundens leveransöverenskommelse och tillverkningsledtiden. I vår typ av verksamhet håller vi en mycket begränsad mängd färdigvaror i lager. Leverans av nämnda order har inte heller en direkt koppling till lagersaldo så länge det sker inom perioden.

Hur ser er organisationsutveckling ut?

TopRight har fokuserat på att bygga upp en slagkraftig säljorienterad organisationsmodell, därtill har vi hyrt in kompetenser inom andra stödjande områden. Nu när bolaget behöver ta hand om större volymer är det naturligt att ett löpande rekryteringsarbete pågår inom alla områden för att förstärka organisationen. Vi samarbetar med professionella rekryteringsföretag för att hitta rätt kandidater.

Rättelser

 

Rättelser avseende information i memorandum

Under de bolag som anges under styrelseordföranden Fredrik Skarke uppges att han är aktiv i ett bolag vid namn Kukai Konsult AB. Detta bolag skulle inte listats som aktivt, då bolaget är avvecklat genom konkurs som avslutades 2016. Bolaget har inte haft något samröre med TopRight Nordic AB vare sig direkt eller indirekt och var ett mindre bolag med marginell omsättning. Vi beklagar korrekturfelet.
 

 

Diverse ekonomifrågor
Vi återkommer med återkoppling på uppkomna frågeställningar relaterade till ytterligare ekonomiska frågor.
Har du ytterligare en fråga är du varmt välkommen att höra av dig till VD Anders Myrbäck, anders.myrback@toprightnordic.com!