Investor relations
 
investor relations

Finansiell kalender

Handelsstart NGM Nordic MTF
Fredagen den 15 december 2017. 

Bokslutskommuniké
28/2 - 2018

Bolagsstämma
2/5 - 2018

Delårsrapporter
Delårsrapport för perioden januari–mars, 29 maj 2018
Delårsrapport för perioden april–juni, 29 aug 2018
Delårsrapport för perioden juli-september, 26 okt 2018