Investor relations
 
investor relations

Finansiell kalender

Handelsstart NGM Nordic MTF
Fredagen den 15 december 2017. 

Extra bolagsstämma
21/9 – 2018
Läs mer här

Bokslutskommuniké
28/2 - 2018

Årsstämma
Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr 556898–6482, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 17.00 i Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm.

Delårsrapporter
Delårsrapport för perioden januari–mars, 29 maj 2018
Delårsrapport för perioden april–juni, 29 aug 2018
Delårsrapport för perioden juli-september, 29 nov 2018