Investor relations
 
investor relations

Finansiell kalender


Bolagstämma
2019-05-09

Årsredovisning 2018
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter bolagsstämman den 9 maj 2019

Bokslutskommuniké 2018
2019-02-28

Kvartalsrapport Q1 2019
2019-05-28

Delårsrapport jan-juni 2019
2019-08-30

Kvartalsrapport Q3 2019
2019-11-29

Bokslutskommuniké för 2019
2020-02-28