Investor relations
 
investor relations
investor relations

TopRight – skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag som bedriver verksamhet inom modern ljusteknik samt digitalt glas. Med teknikutveckling och innovativa lösningar är ambitionen att ligga i framkant inom båda områdena. TopRights lösningar förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight har idag tre verksamhetsområden: BRIGHT Attention™, BRIGHT Safety™ samt SMART Glas™.

Kommande händelser

  • Extra bolagsstämma
    Aktieägarna i TopRight Nordic AB, org.nr. 556898–6482 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 april 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Taptogatan 6, bv, Stockholm.

I menyn hittar du pressmeddelanden, rapporter, finansiell kalender och en FAQ-del som uppdateras löpande.