Här kan du se TopRights seminarium i Almedalen

Tekniken som kan öka säkerheten för räddningspersonal på väg

Under de senaste åren har fler olyckor inträffat i samband med räddningsinsats på väg. I flera fall har räddningspersonal skadats och några har förolyckats. För att förhindra det gäller det framförallt att få ner hastigheten i trafiken runt räddningsinsats.

En väg för att uppnå det är att ta fram effektivare varningssystem. I ett projekt finansierat av Trafikverkets Skyltfond utvecklar TopRight Nordic tillsammans med Brandkåren Attunda varningsmaterial med elektroluminiscent ljus. Till skillnad från reflexer är det ett ljus som har en stark egen ljusstyrka. 

Det är elektroluminiscent ljus (EL), samma teknik som används för att markera nödutgångar i flygplan. En stor fördel med EL-ljuset är att det inte bländar ögat, samtidigt som det är enkelt att upptäcka ljuset även på långt avstånd och i mörker. 

De första testerna av fyra nya produkter genomförs nu i ett samarbete mellan Brandkåren Attunda och TopRight AB, företaget som tillverkar och marknadsför produkter som bygger på EL-ljus. Målet är kunna sänka hastigheten vid olycksplats, men också ge trafikanter tydligare köranvisningar vid olyckor och andra arbeten på väg. 

Fyra olika tillämpningar har hittills tagits fram i dialog med räddningstjänsten:

Vi tror att respekten måste öka och en ny standard måste till för personal som arbetar på väg. Under Almedalen kommer vi finnas på plats och debatterar - SÄKER ARBETSMILJÖ PÅ VÅRA VÄGAR – KAN NY TEKNIK VARA LJUSET I TUNNELN?

Vill du höra om hur vi arbetar med att öka säkerheten är du välkommen till vår monter i DIGIDALEN eller besöka vårt seminarium, onsdag 5 juli 2017, 09:00-10:00

Läs mer på www.digidalen.se/program
 

 

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Nyberg, projekt/kvalitetsledare Brandkåren Attunda
Mobil 0704-21 03 46, e-post thomas.nyberg@brandkaren-attunda.se

Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB
Mobil 0703-32 30 07, e-post anders.myrback@toprightnordic.com