Avslut av Mentorsavtal för TopRight

TopRight Nordic AB (publ) har meddelat sin mentor Eminova Fondkommission att man avslutar avtalet.

TopRight har som skyldighet att i avtalet med Nordic Growth Market att anlita sk Mentorskap under de 2 första åren av perioden som bolaget handlas på NGM MTF listan. Detta har varit mycket bra och betydelsefullt för bolaget under denna period. Per den 15 december kommer TopRight inte behöva uppfylla detta åliggande längre varvid bolaget väljer att avsluta avtalsförhållandet.
 

Ytterligare information


Anders Myrbäck
, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com