Beslut att emittera aktier för ingångna förvärvStyrelsen i TopRight Nordic AB har beslutat i enlighet med beslut och erhållet mandat på extrastämma 2019-10-15 att emittera aktierna för att erlägga likvid till förvärvade bolag.

 

Aktier i TopRight, befintligt antal                 17.523.252

  • för TD Light Sweden AB kurs 3,30 SEK      1.515.152

  • för Visual Solutions AB     kurs 5,00 SEK         140.000

  • för Ferm & Persson AB    kurs 3,30 SEK         909.092

Nytt antal efter registering                       20.087.496


Aktierna kommer registreras utan dröjsmål under november, när registrering fullbordats kommer detta pressmeddelas.


Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019, kl. 10.00 CET

 

Ytterligare information


Anders Myrbäck
, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic®

TopRight Nordic arbetar med PRO-AV, modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.