Bokslutskommuniké 2017

TopRight i snabb tillväxt

 • Rekordstor efterfrågan på SMART Glas resulterade i kraftig orderingång under andra halvan av 2017.

 • Bekräftade order från kund fram till 27 februari 2018 var 26 Mkr.

 • Ansedda kunder som Skanska, Spotify och Volkswagen väljer att samarbeta med TopRight.

 • Intensiv organisationsutveckling med säljstyrkan i fokus, från 3 till 10 anställda på mindre än ett halvår, för att möta efterfrågan i TopRights expansiva utveckling.

Finansiell översikt

 • Nettoomsättningen 2017 för bolaget ökade med 253 procent till 5,2 Mkr (1,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,4 Mkr (-1,2).

 • I rörelseresultatet ingår engångskostnader i samband med höstens nyemission och börsintroduktion på 2,5 Mkr.

 • Höstens kraftiga expansion har medfört kostnadsökningar om 4,4 Mkr.

 • Årets resultat uppgår till -9,3 Mkr (-1,3).

  Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.

  Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com