Delårsrapport jan-mars 2019

TopRight fokuserar på tillväxt

 • Fortsatt stabil orderingång som summerar 43 Mkr per den 28 maj.

 • Kvartalsnettot innebär vinst per aktie i Q1 är 0,18 kr per aktie (Q1:2018 -0,35 kr) 

 • Omställning av organisationen genomförd och kostnaderna i huvudsak tagna

 • Ingen påverkan av förmåga efter rationalisering och rekrytering av annan kompetens

 • Pro-AV och projiceringslösningar uppnår betydande framgångar vilket förväntas fortsätta

 • BRIGHT Safety tar nya steg fram med bland annat pilotorders från Tullverket, utökade tester med både privata aktörer inom vägunderhåll i Sverige samt England

 • Network Rail har köpt ljus-kit och utökar testerna till er personalgrupper

 • Ett utvecklingsprojekt omfattande era olika länder och institutioner både akademiska och myndigheter är initierat under perioden. BRIGHT Safety innebär skräddarsydda lösningar som sedan blir produkter där man avser förändra standardlösningen

 • Ansedda kunder som internationell biltillverkare, Network Rail (UK) väljer att utveckla samarbetet med TopRight

 • Fakturering och kassaflöde påverkas fortsatt av leveransförseningar. Förseningarna beror på senareläggning av installationsdatum hos kund och fördröjningar av bygglov. Fakturering sker först efter leverans.

Finansiell översikt 

Tredje kvartalet 1 januari – 31 mars 2019

 • Nettoomsättning för perioden var 4 Mkr  

 • Rörelseresultatet uppgick till +2,2 Mkr 

 • Periodens resultat uppgick till +2,1 Mkr

Delårsperioden 1 januari – 30 mars 2018 

 • Nettoomsättning för perioden var 2,6 Mkr 

 • Rörelseresultatet uppgick till -4,4 Mkr 

 • Periodens resultat uppgick till –4,4 Mkr 


Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 13.30 CET.


Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com