Handelsstart för TopRight Nordic AB

Ljusteknikföretaget TopRight har godkänts för notering på NGM Nordic MTF och första handelsdag blir fredag den 15 december.

”Det är otroligt stimulerande att snart äntligen vara framme vid den första handelsdagen för TopRight. Processerna har varit längre än vi hoppats och räknat med men nu ser vi fram emot en mycket intressant resa på börsen. Vi tror att våra starka ljusteknikprodukter med otaliga tillämpningsområden och vårt tillväxtfokus ska kunna locka nya aktieägare till TopRight”, säger VD Anders Myrbäck.

”Vi välkomnar Topright Nordic AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, säger Roger Peleback, VD för NGM.

TopRight Nordic AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet TOPR MTF.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB.

TopRight genomförde tidigare under hösten en nyemission där bolaget tog in 18,4 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie var 9,75 kronor. Emissionen blev fulltecknad och bolaget har nu omkring 1000 aktieägare. Därefter har en ytterligare teckning av 54 344 aktier av ett antal huvudägare i bolaget gjorts vilket tillför bolaget 529 854 kronor. Priset per aktie var detsamma som i övriga emissionen, 9,75 kronor. Anledningen till den extra teckningen var ett formaliafel som gjorde att emissionen meddelades vara fulltecknad. Det är den emellertid efter huvudägarnas ytterligare teckning av aktier. Totalt har TopRight tillförts 18,9 miljoner kronor.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com


Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

 

 
Pressrelease, NyhetLars Rodvaldr