TopRight Nordic AB (publ): information om företrädesemission 1:10

Information och villkor till företrädesemission i TopRight.

Bifogat finns informationen till företrädesemissionen 1:10. Teckningstid 7 till 21 maj 2019.

Teckningskursen är 2.50 kr per aktie, varje befintlig aktie ger 1 teckningsrätt (TR) och det krävs 10 teckningsrätter för en nytecknad aktie. För ytterligare information se separat Emissionserbjudande ovan, publicerad på bolagets hemsida och hos ManGold Fondkommission

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019, kl. 11.00 CET.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com