Nordens ledande detaljhandel väljer SMART Glas® från TopRight Nordic

Nya huvudkontoret inreder kontor- och konferensmiljöer med SMART Glas® och lägger en order hos ljusteknikföretaget TopRight Nordic. Ordervärdet är inledningsvis 228 000 kr. 

Med SMART Glas från TopRight Nordic skapas innovativ och flexibel kontors- och konferensmiljö. Den moderna tekniken SMART Glas® innebär att man med en knapptryckning enkelt väljer mellan transparent öppenhet eller ett avskärmat konferensutrymme.

Glädjande är att ansvarig arkitekt föreskrivit SMART Glas från TopRight Nordic.

“Helt klart en fjäder i hatten att de väljer att SMART Glas och skapar en innovativ och flexibel kontorsmiljö. Det visar att vår produkt SMART Glas ligger helt rätt i tiden”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Installationen beräknas till november 2018 och ordervärdet för TopRight Nordic ligger på 228 000 kr. 

Om SMART Glas® från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas kan du växla mellan transparent glas och frostat glas. Funktionen att enkelt växla mellan full insyn till tillfälligt insynsskydd, kan appliceras både på nytt och befintligt glas. Med en knapptryckning kan du sedan växla mellan öppenhet och frostad avskärmning på mindre än en sekund. Ihop med en projektor kan du dessutom projicera film, budskap och presentationer direkt på glaset och skapa små eller gigantiska upplevelser. Fönster, insynsskydd och skärm i ett. 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 


För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com


Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018, kl. 13.00 CET.

 

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.