TopRights nyemission fulltecknad

TopRight Nordic AB’s (publ) (“TopRight Nordic” eller “Bolaget”) nyemission, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, är fulltecknad och TopRight Nordic tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 3 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 Mkr. Teckningsperioden avslutades den 21 maj 2019. 

Företrädesemissionen omfattade 1 220 391 aktier och totalt har 616 877 aktier, motsvarande cirka 50,5 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 603 514 aktier tilldelats för teckning utan företrädesrätt vilket motsvarar 49,5 procent. Nyemissionen tecknades totalt till cirka 103 procent av erbjudandet. 

Före emissionerna i TopRight fanns det det 12 267 861 aktier i bolaget. Den avslutade föregående riktade emissionen tillför 3 535 000 aktier och denna företrädesemmission tillför 1 220 391 aktier. Totalt kommer det efter registrering finnas 17 023 252 aktier i bolaget.

Inga emissionsgarantier upphandlades inför denna emission.

“Jag vill ödmjukt tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen, nya som gamla aktieägare. Vi har genom denna kapitalanskaffning skapat en starkare finansiell ställning i bolaget när vi nu tar oss in i nästa kapitel”, kommenterar VD Anders Myrbäck.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019, kl. 11.00 CET

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com