Ny teknik kan öka säkerheten för räddningspersonal på väg

Under de senaste åren har fler olyckor inträffat i samband med räddningsinsats på väg. I flera fall har räddningspersonal skadats och några har förolyckats. För att förhindra det gäller det framförallt att få ner hastigheten i trafiken runt räddningsinsats.

En väg för att uppnå det är att ta fram effektivare varningssystem. I ett projekt finansierat av Trafikverkets Skyltfond utvecklar TopRight Nordic tillsammans med Brandkåren Attunda varningsmaterial med elektroluminiscent ljus. Till skillnad från reflexer är det ett ljus som har en stark egen ljusstyrka. 

Det är elektroluminiscent ljus (EL), samma teknik som används för att markera nödutgångar i flygplan. En stor fördel med EL-ljuset är att det inte bländar ögat, samtidigt som det är enkelt att upptäcka ljuset även på långt avstånd och i mörker. 

De första testerna av fyra nya produkter genomförs nu i ett samarbete mellan Brandkåren Attunda och TopRight AB, som tillverkar och marknadsför produkter som bygger på EL-ljus. Målet är kunna sänka hastigheten vid olycksplats, men också ge trafikanter tydligare köranvisningar vid olyckor och andra arbeten på väg.

Fyra olika tillämpningar har hittills tagits fram i dialog med räddningstjänsten:

  • Aktiva varselvästar.
  • Aktiva varningstält för olycksplatser.
  • Trafikband för dirigering.
  • Trafikband för att höja uppmärksamheten vid farthinder.

 

För mer information, kontakta:

Thomas Nyberg, projekt/kvalitetsledare Brandkåren Attunda
Mobil: 0704-21 03 46, e-post: thomas.nyberg@brandkaren-attunda.se

Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB
Mobil: 0703-32 30 07, e-post: anders.myrback@toprightnordic.com