Prestigefullt pris till TopRight Nordic

Motormännens utmärkelse Årets Hjulklapp tilldelas TopRight Nordic och Brandkåren Attunda, för det gemensamma arbetet med att skapa en säkrare arbetsmiljö i trafiken. 

Ljusteknikföretaget TopRight står för en ny dimension av säkerhet på våra vägar. Bolaget har utvecklat ett sortiment av ljusprodukter, BRIGHT Safety™, som radikalt ska öka tryggheten vid vägarbeten och räddningsinsatser. Upplysta skyltar, kläder och hjälmar som utrustats med TopRights moderna ljusteknologi, ger ljus som är böjbart, stöttåligt och energisnålt. Och som aldrig bländar. 

I samarbete med Brandkåren Attunda, och med stöd av Trafikverket, har TopRight tagit fram och testat utrustning och hjälpmedel som kan öka säkerheten vid räddningsinsatser och arbete på och vid väg. Nu får arbetet den hedersamma utmärkelsen Årets Hjulklapp från Motormännen.

Motormännens motivering till utmärkelsen: 

”Motormännens riksförbund tilldelar Årets Hjulklapp 2017 till TopRight Nordic AB och Brandkåren Attunda för deras gemensamma arbete för att skapa en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänst, bärgningspersonal och vägarbetare i trafiken”.

”Vi känner oss oerhört stolta över att få motta utmärkelsen från Motormännens Riksförbund. Att vårt gemensamma arbete med Brandkåren Attunda uppmärksammas är mycket positivt för både oss och alla de hjältar som riskerar sina liv för att rädda andras ute på våra vägar”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Fakta BRIGHT Safety™ från TopRight Nordic:

Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. 

Den utrustning som testats tillsammans med Brandkåren Attunda är:

  • Aktiva varningstält (EL-belysta varningstält i triangelform för markering av olycksplats med budskap om Olycka, Stopp och Farthinder. Även med trafiksignaler
  • Aktiva farthinder (EL-belysta farthinder)
  • Trafikband (ljusslinga för vägavskärmning och för att markera körvägar)
  • Aktiva arbetskläder (EL-belysta varselvästar på insatspersonal)


Om Årets Hjulklapp
Mottagaren av priset ska framgångsrikt ha arbetat med någon av Motormännens hjärtefrågor – trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö. 2016 gick priset till forskaren Christina Lampe-Önneruds för hennes vidareutveckling av litium-jonbatteriet som kan göra att fler tar steget över till elbil för minskad miljöpåverkan. Uppfinnarna bakom ”Hövding”, krockkudden för cyklister, fick priset år 2015.

Prisutdelning sker den 27 november kl 13.00 på Sollentuna brandstation. Vinnaren får Årets Hjulklapp-diplom, blommor och ett bevis för att Motormännen, i deras namn, har planterat träd för 10 000 kronor i Afrika genom Vi-Skogen.

Motormännens Riksförbund
Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och har idag drygt 100 000 medlemmar. Motormännen bedriver ett aktivt opinionsbildande arbete för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. 


Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

 

För ytterligare information vänligen kontakta

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Heléne Lilja, kommunikationschef, Motormännen på 070-243 09 35 eller via mail, helene.lilja@motormannen.se