TopRight får repeat-order av Network Rail

TopRight Nordic har säkrat en strategiskt viktig affär med Statliga NetworkRail, som ansvarar för all järnvägsinfrastruktur i England, Skottland och Wales. 

Ordern gäller ljus-kit till hjälmar för personal som arbetar på järnvägen, som ger tryggare arbetsmiljö vid arbete i mörker. Ordervärdet är inledningsvis på 25 000 kr.

NetworkRail har testat och utvärderat Ljusband för arbetshjälmar. Efter en omfattande test och utvärdering som tydligt påvisar ökad synbarhet väljer nu NetworkRail att beställa ytterliggare 50 enheter för validering och nya tester. 

Miljön för personal som arbetar på järnvägen ställer extra höga krav på säkerhet. Ljuset i trafikbanden har unik synbarhet i mörker, genom dimma och i regn. 

”Värdet på repeat-ordern ligger på 25 000 kronor men TopRight bedömer att det finns en riktigt stor potential för produkterna hos NetworkRail. Vi kommer rakt in i den engelska myndighetsvärlden för säkerhet på och vid järnvägar”, säger Anders Myrbäck, VD TopRight.


Fakta BRIGHT Safety® från TopRight Nordic

Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. 

Relaterade nyheter

TopRight levererar ljusteknik till Highways England

Topright levererar ljusteknik till tunnlar i Storbritannien

TopRight öppnar verksamhet i Storbritannien

TopRight i test med brittiska Network Rail


Ytterligare information: 

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com


TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM-börsen.

NetworkRail lyder under det brittiska transportdepartementet och omsätter motsvarande 67 miljarder kronor årligen och har 38 000 anställda. Varje dag görs 4,7 miljoner resor med tåg i UK. Järnvägsbolaget äger, driver och utvecklar Storbritanniens järnväg med 20 000 mil spår, 30 000 broar, tunnlar, viadukter och tusentals signaler.