TopRight får repeatorder från internationell biltillverkare

TopRight Nordic har sedan tidigare levererat SMART Glas® till den svenska biltillverkaren. En repeatorder för att förstärka möjligheterna med innovativa lösningar för exponering togs nu. Ordervärdet är 300 000 kronor.

TopRight Nordic levererar teknik och där lösningen blir en effektfull, innovativ och effektiv komponent.

”Värdet av att skapa en sådan här banbrytande lösning för en stor internationell kund som ligger i framkant av design- och teknikutveckling, är mycket större än det inledande ordervärdet. Vi har bara sett början av den här utvecklingen”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Slår leveransen väl ut, förväntas utrullning ske på flera platser globalt under de kommande åren. 

Om SMART Glas® från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. Tillsammans med en projektor kan du dessutom projicera film, budskap och presentationer direkt på glaset. Högteknologiskt men enkelt och rent. Nytt eller befintligt glas behandlas och med en knapptryckning kan du växla mellan insyn, frostad avskärmning eller rörlig bild på mindre än en sekund. Fönster, insynsskydd och skärm i ett. En flexibilitet som öppnar upp för många kreativa idéer och användningsområden.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018, kl. 15.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com


TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM-börsen.