TopRight levererar ljusteknik till brittiska statens vägföretag Highways England

TopRight Nordic har säkrat en strategiskt viktig affär med Highways England, som ansvarar för det engelska vägnätet. Den första testordern gäller ljusband för broar, som ger tryggare miljö för cyklister. Ordervärdet är inledningsvis 60 000kr.

”Det här är ett viktigt genombrott för TopRight. Vi kommer rakt in i den engelska myndighetsvärlden för säkerhet på och vid vägar”, säger Johan Sigurdsson affärsområdeschef BRIGHT Safety™.

TopRights trafikband markerar och skapar en tydlighet vid broar och övergångar, för att öka framkomligheten och tryggheten inom brittiska vägnätet.

Det är en miljö som ställer extra höga krav på säkerhet. Ljuset i trafikbanden har unik synbarhet i mörker, genom dimma och i regn. TopRights trafikband varnar cyklister så att de inte cyklar in i till exempel broräcken.

I november var TopRight inbjudna som gästföreläsare på UK Tunnel Operators Forum i Bristol där bolagets erfarenheter från ”Ökad säkerhet för räddningspersonal på väg”, ett projekt finansierat av Trafikverket, presenterades.

Ett flertal myndigheter och företag i England visade intresse för TopRights säkerhetsprodukter.

Och nu har den första skarpa ordern lagts, även om den inledningsvis är att betrakta som ett testprojekt. Ordervärdet ligger i första skedet på 60 000 kronor men TopRight bedömer att det finns en riktigt stor potential för produkterna hos Highways England.

Highways England är ett statligt företag som är ansvarigt för drift, underhåll och förbättring av motorvägarna och större trafikleder i England. Vägnätet uppgår till cirka 4300 mil.

Fakta BRIGHT Safety från TopRight Nordic
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök.

Med aktiva toppskyltar, aktiva varselvästar, trafikband, blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med ljus, kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre synlighet och därmed även ökad säkerhet.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com