TopRight levererar ljusteknik för ökad säkerhet till tunnlar i Storbritannien

aktiva-farthinder_2500.jpg
 

TopRight Nordic har säkrat en strategiskt viktig affär med Merseyside Police i Liverpool, som ansvarar för säkerheten i de 3 Mersey-tunnlarna (Queensway och båda Kingsway-tunnlarna.) Ordervärdet uppgår till ca 25 Tkr, men TopRight bedömer att beställningen kan komma att få stor betydelse för Bolagets etablering i Storbritannien.  

Testbeställningen gäller aktiva farthinder, som gör det möjligt för polisen att säkert dirigera trafiken kring en trafikhändelse/olycka och se till att personalen i räddningstjänsten är skyddad medan de utför sitt arbete.

TopRights innovationer ökar tillgängligheten och säkerheten inom det brittiska vägnätet. Ordervärdet ligger inledningsvis på 25 Tkr men TopRight bedömer att det finns en mycket stor potential för produkterna hos Brittiska Polisen.

“Denna affär är strategiskt mycket viktig och visar att vi med vår etablering i Storbritannien snabbt kommer att visa resultat. Vi är starkt inriktade på den här satsningen eftersom vi upplever en stor efterfrågan på våra säkerhetslösningar, både för att öka säkerheten och potentiellt rädda fler liv, säger Johan Sigurdsson, affärsområdeschef BRIGHT Safety™.”

Ett antal myndigheter och företag i Storbritannien har nu visat intresse för TopRights säkerhetsprodukter, både på fastlandet och i Nordirland. Intresset handlar om säkerhet för trafikanter och för räddningstjänsten som kommer till deras hjälp när det inträffar en händelse.

Fakta BRIGHT Safety™ från TopRight Nordic
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminescerande ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synligheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögonen samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synlighet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök.

Med aktiva toppskyltar, aktiva varselvästar, trafikband, blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med ljus, kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre synlighet och därmed även ökad säkerhet.


Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com