TopRight Nordic AB (publ) förstärker ledningen

Daniel Nestenborg har utsetts av styrelsen till vice verkställande direktör i bolaget med tillträde 2019 09 04. 

Daniel kommer utöver att bistå VD, ansvara för integration mellan bolagen i Topright Nordic, verksamhetsutveckling för att under 2020 ha harmoniserat verksamhet och ledningssystemet för att möta kraven inom ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001 i likhet med det helägda bolaget, Ferm & Persson AB. 

Daniel tidigare ägare och VD i Ferm & Persson har utöver sin vVD roll engagemang i Glasbranschföreningens styrelse för att bidra till glasbranschens utveckling och framtid.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com