TopRight Nordic förvärvar IoT-bolag inom LED-teknik

Styrelsen för TopRight Nordic har fattat beslut om att använda mandat givet på extra bolagsstämma att erbjuda aktieägarna i TD Light Sweden AB nyemitterade aktier i TopRight Nordic.

Aktieägare överstigande 50,6 % har accepterat erbjudandet. Förvärvsbeloppet är 5 mkr med en möjlig tilläggsbetalning på mellan 2 mkr till 4 mkr beroende på utfallet av omsättningen 2019/2020.

TD Light Sweden AB har en patenterad unik teknik inom LED-belysning och över 60 mkr har investerats i produktutveckling i bolaget sedan grundandet 2007. Den kommersiella utvecklingen av TD Light har tagit fart under 2018 och omsättningen var 9 mkr med ett nollresultat. För 2019 är budgeten ca 20 mkr med positivt resultat. Affärsområdet som TD Lights patent finns inom bedöms ha en stor marknadspotential under de kommande åren.

Owe Andersson, ordförande för TD Light:

”Vi välkomnar denna transaktion, det ger TD Light goda möjligheter att ta nästa kommersiella steg”

Fredrik Skarke, ordförande för TopRight:

”Kombinationen mellan oss har tydliga synergier, bra kundnytta och med en härligt driven säljkultur skapar det tillväxt”

Kunderna finns inom företag och organisationer och är idag koncentrerade till främst segmentet dagligvaruhandeln. Det finns en stor potential att bredda och korsmatcha erbjudandet till andra kundsegment där förändrade miljö- och effektiviseringskrav driver efterfrågan. LED-tekniken har ”internet of things”-applikationer vilket är under stark tillväxt med synergier för TopRight.

Bolagens bedömningar är att en samordning med TopRight bör ge betydande gynnsamma effekter för båda bolagens utveckling. 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 11.00 CET.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com