TopRight Nordic förvärvar Visual Solutions för expansion inom PRO-AV

TopRight Nordic har lagt bud på Visual Solutions AB. Ägare har accepterat erbjudandet. Förvärvsbeloppet är 0.5 Mkr baserat på gårdagens aktiekurs. Förvärvet avses betalas med 140.000 st nyemitterade aktier i TopRight. 

Samgåendet är villkorat av bland annat godkännande vid en extra bolagsstämma av bemyndigande att utfärda aktier som betalning. Antal aktier som nyemitteras och erläggs blir 140.000 st. Indikativt medför detta en utspädning på ca 1% av aktiestocken. 

Tidsplanen är att TopRight tillträder Visual Solution den 1 september 2019. Skälet till att TopRight gör detta förvärv är satsning att bli en komplett leverantör inom PRO-AV lösningar och en framflyttning av TopRights position på marknaden. Det bedöms att gemensamma kundprojekt nu kan utvecklas.

Visual Solutions AB är ett bolag med spetskompetens och lång erfarenhet inom PRO-AV och global projektledning, vilket är signifikant för TopRight.

Omsättning 2018 var 1 Mkr med ett resultat om ca 50 Ksek.

Uppdragen är komplexa och aktiva kundrelationer som finns idag är exempelvis Polestar, Volvo och Nobel Biocare för att nämna några. Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 2013 och omsättningen 2019 beräknas bli 1,3 Mkr med positivt resultat.

Oscar Ekström, VD för Visual Solutions AB:

”Efter ett år av mycket framgångsrikt samarbete ser jag nu med stor tillförsikt fram emot att bli en del av TopRight där vi tillsammans tar PRO-AV till nya nivåer”.

Fredrik Skarke, Ordförande för TopRight:

”Vår satsning inom PRO-AV och förvärvet av Visual Solutions gör att vår leveransförmåga inom PRO-AV området stärks ordentligt för att möta redan tagna kundorder. Vår ambition och målsättning är naturligtvis att bli en allt större leverantör till dessa kunder på den globala marknaden, vilket ger oss en bra position att bli en ledande aktör med upplevelsebaserade lösningar där man kombinerar ljus, glas och PRO-AV”.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019, kl. 15.30 CET.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com