TopRight Nordic i nytt samarbetsavtal för SMART Glas™

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har slutit avtal med Brandmästarna i Linköping om ett samarbete kring SMART Glas™ med ett inledande ordervärde för TopRight på 800 000 kronor.

Samarbeten med etablerade och välrenommerade återförsäljare är en del i utvecklingen av TopRights strategi för tillväxt. 

I ett första steg handlar samarbetet med Brandmästarna om produkter inom SMART Glas. I nästa fas är ambitionen att utveckla det till att också innefatta BRIGHT Safety™. Avtalet innebär en årlig leverans av SMART Glas till ett värde av omkring 800 000 kronor.

”Att etablera seriösa och starka samarbeten är en del av vår tillväxtstrategi för SMART Glas. Brandmästarna har ett nätverk och ett professionellt kunnande som är högintressant för oss, och tillsammans kan vi skapa nya lösningar som utvidgar och utvecklar marknaden”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

”Vi ser det som en naturlig breddning av vår affärsverksamhet. Brandmästarna arbetar med trygghet och för oss är SMART Glas en säkerhetsprodukt. Vi har ett starkt nätverk av kunder inom säkerhetsområdet och där ser jag en enorm potential för SMART Glas”, säger Peder Bergling, VD på Brandmästarna.

Om SMART Glas™ från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. Nya eller befintliga glaspartier behandlas och med en knapptryckning växlar du mellan transparent öppenhet och frostad avskärmning på mindre än en sekund. Högteknologiskt men enkelt och rent. Tillsammans med en projektor kan du dessutom projicera film, budskap och presentationer direkt på glaset. Fönster, insynsskydd och skärm i ett.

Användningsområdena är många – butiker som vill skapa uppmärksamhet, kontor som eftersträvar effektiv flexibilitet eller sjukhus, banker och rättssalar som snabbt vill skapa trygghet och värna integritet. 

Brandmästarna
Brandmästarna arbetar primärt med att skapa trygga och kostnadseffektiva lösningar ur brandsäkerhetssynpunkt åt sina kunder. De är en viktig partner i stora nybyggnadsprojekt och anlitas på ett tidigt stadium i projekten, för att kunna påverka konstruktion och materialval.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com 
Peder Bergling, VD på 070-212 88 77 eller via mail, peder.bergling@brandmastarna.se
 
 
Lars Rodvaldr