TopRight Nordic offentliggör bokslutskommuniké 2018

ToprightNordic AB (Publ) offentliggör härmed bolagets bokslutskommuniké för 2018. Kommunikén ladda hem, se nedan, samt är tillgänglig på bolagets sida för finansiella rapporter.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com