TopRight Nordic offentliggör delårsrapport för januari till juni 2018

ToprightNordic AB (Publ) offentliggör härmed bolagets delårsrapport  för första halvåret 2018. Rapporten finns att ladda hem, se nedan, samt är tillgänglig på bolagets sida för finansiella rapporter.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

Ytterligare information:
 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com