TopRight Nordic offentliggör delårsrapport för jan-mars 2018

ToprightNordic AB (Publ) offentliggör härmed bolagets delårsrapport  för första kvartalet 2018. Rapporten finns i att ladda hem, se nedan, samt är tillgänglig på Bolagets sida för finansiella rapporter.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

Ytterligare information:
 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com