TopRight Nordic offentliggör kvartalsrapport för juli till september 2018

ToprightNordic AB (Publ) offentliggör härmed bolagets kvartalsårsrapport  för perioden juli till september 2018. Rapporten finns att ladda hem, se nedan, samt är tillgänglig på bolagets sida för finansiella rapporter.

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com