TopRight Nordic rekryterar 10 personer

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic går på kort tid från tre till tio säljare för att klara den planerade försäljningsökningen. Totalt räknar VD Anders Myrbäck med att ha rekryterat omkring tio personer till företaget, som noteras på NGM i oktober.

TopRight Nordic bedriver verksamhet inom innovativ ljusteknik för bland annat säkerhet på vägar och digitalt SMART glas. Med teknikutveckling och innovativa lösningar är ambitionen att ligga i framkant inom båda områdena. 

Med högt ställda ambitioner för snabb försäljningstillväxt krävs också många rekryteringar. Innan året är slut ska TopRight ha 10 säljare på plats och dessutom rekryteras inom kort en CFO och en leveranskoordinator för att klara ökade order och installationer. Ytterligare anställningar kan också bli aktuella.

”Försäljningen går riktigt bra och därför är vi trygga med att skala upp organisationen så kraftigt som vi gör”, säger Anders Myrbäck. 

TopRight Nordic noteras på Nordic Growth Markets MTF-lista i oktober och genomför nu en helt garanterad nyemission för att ta in 18 miljoner kronor till bolaget. Sista dag för teckning i emissionen är den 15 september. 

TopRights innovativa teknik för säkerhet på väg och SMART glas har nyligen uppmärksammats av bland andra SVT Rapport och Dagens industri:

 

För mer information, kontakta

Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB på 070-332 30 07
eller via e-post anders.myrback@toprightnordic.com
 
 
 

Säljare SMART glas

Produktområde SMART glas
Vill du få en ny och spännande roll i ett marknadsledande företag?