TopRight Nordic utvecklar sin organisation

För att möta kundkrav och leverera lagda order förändrar och utvecklar TopRight sin organisation. 

Inför ett utmanande år med fokus på leverans, kraftig tillväxt och nya samarbeten görs ledningsförändringar.  En ny COO, ny Head of Sales, ny Senior Account Manager och en ny Creative Director har anlitats.

Daniel Moström har utsetts till ny operativ chef, COO i bolaget med tillträde 5 mars 2019. Daniel kommer ansvara för den operativa drift på de marknader TopRight verkar på. Daniel har omfattande erfarenhet från att bygga tillväxtbolag och är även styrelseledamot i TopRight.

”Att nu få vara med och komma till TopRight i det här läget, känns både spännande och utmanande. Nu är det dags att skörda frukterna av ett utvecklingens år 2018 och realisera resultaten”, säger Daniel Moström.

Alexander Vårnäs har utsett till ny Head of Sales. Alexander kommer ansvara för försäljning på de marknader TopRight verkar på. Alexander har en bred erfarenhet inom försäljning av den digitala affären.

Michael Törnquist har börjat som Senior Account Manager för SMART Glas. Michael kommer närmast från verksamhet i egna bolag inom finansiella tjänster. 

Stefan Larsson tillträder rollen som Creative Director för att möta de krav kunder har inom design. Stefan har lång och gedigen erfarenhet inom kommunikation och reklam. 

”Vi ställer nu in oss på att verka fullt ut som en modern projektbaserad organisation. Det är kundens resa som är i fokus oavsett var i världen den sker. Då behöver vi en besättning som skapar förutsättningar för tillväxt” säger Anders Myrbäck, VD på Topright Nordic.
 

Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2019, kl. 15:30 CET.