TopRight öppnar verksamhet i Storbritannien

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic etablerar sig i Storbritannien för att möta intresset för bolaget produkter som bedöms stiga kraftigt. Processen för att bilda ett brittiskt dotterbolag till TopRight inleds omgående.  

Kontakter med potentiella kunder inom såväl myndigheter som privata aktörer i Storbritannien visar på ett stort intresse för TopRights erbjudande inom väg- och trafiksäkerhetsområdet Safety, men även inom Smart Glas. 

TopRight har tidigare meddelat att tester genomförs tillsammans med statliga Network Rail, järnvägsbolaget som äger, driver och utvecklar Storbritanniens järnväg med 20 000 mil spår och 40 000 broar, tunnlar, och viadukter. Testerna med Network Rail fortsätter med gott resultat och förväntas öka i intensitet under de närmaste kvartalen.

Men ökade förfrågningar och skarpa diskussioner finns med flera aktörer i Storbritannien.

”Vi ser ett mycket stort intresse och för att kunna vara effektiva och nära kunderna etablerar vi nu TopRight i Storbritannien med säljkontor och bolag. Vi tror starkt på att vi med egen personal på plats kan växa snabbast och smartast”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Det är bolagets avsikt att utveckla verksamheten i Storbritannien i takt med kundernas efterfrågan och detta är ett första steg. 

Fakta BRIGHT Safety från TopRight Nordic
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. 

Med aktiva topskyltar, aktiva varselvästar, trafikband, blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med ljus, kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre synlighet och därmed även ökad säkerhet.

TopRights innovativa teknik för säkerhet på väg och SMART glas har nyligen uppmärksammats av bland andra SVT Rapport och Dagens industri:

Relaterade nyheter


Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com