TopRights nyemission fulltecknad

Ljusteknikföretaget TopRight Nordics nyemission på 18 miljoner kronor inför noteringen på Nordic Growth Market övertecknades. Handelsstart för aktien planeras till slutet av oktober. 

Efter att TopRight landat två större ordrar under nyemissionens slutskede gjordes en förlängning av erbjudandet och sammanräkningen visar en överteckning med 2 procent. Det innebär att de ställda garantiåtagandena inte behöver utnyttjas. Samtliga aktieägare som tecknat sig kommer att få tilldelning av aktier i TopRight Nordic. 

Det gör att TopRight får 872 nya aktieägare inför noteringen av bolaget. 

”Vi är väldigt nöjda med emissionens utfall och nu skall vi leva upp till våra gamla och nya aktieägares förtroende och de utsikter vi beskrivit. Samtidigt har bolaget stora försäljningsframgångar. Vi välkomnar alla till en garanterat spännande resa med TopRight”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. 

Bolaget tillförs 17,5 miljoner kronor efter emissionskostnader vilka uppgick till 0,5 Mkr vilket var lägre än budgeterade 1,2 Mkr. Med emissionen säkrad tas nu de sista stegen mot att notera bolaget på Nordic Growth Markets MTF-lista i slutet av oktober. 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com 

TopRights innovativa teknik för säkerhet på väg och SMART glas har nyligen uppmärksammats av bland andra SVT Rapport och Dagens industri:

https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om-varningsljusen-som-ska-radda-liv

http://www.di.se/nyheter/varningsljus-pa-ngm