Tullverket testar aktiva farthinder

Tullverket testar aktiva farthinder från TopRight Nordic under tre månader. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn. Flytande ljus med tekniken elektroluminiscens ger supertunna, böjbara, stöttåliga och energisnåla säkerhetslösningar. 

Med sitt sortiment inom BRIGHT Safety™ erbjuder TopRight en helt ny dimension av säkerhet på våra vägar. 

Vissa miljöer ställer extra höga krav på säkerhet, som till exempel en olycksplats i mörker eller vägarbete i snö och dimma. Där jobbar yrkesgrupper som är extra utsatta och som riskerar sina egna liv för att rädda andras. 

Att skapa uppmärksamhet och vara synlig är en oerhört viktig säkerhetsåtgärd. Med aktiva varselvästar, trafikband, blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med ljus kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre synlighet och därmed säkerhet.

Produkterna har testats och utvärderats i nära samarbete med Trafikverket och räddningstjänsten. 

Det finns ett stort antal gränsövergångar vid norska gränsen – från Svinesund i söder till Idre i norr. De stora varuflödet kommer på E6 och E18, men kontroller görs även på de mindre vägarna. ”Under tre månader kommer Tullverket att testa aktiva farthinder, säger Annica Lundgren Frisk, Gränsskyddschef vid kompetenscenter Gränsskydd Göteborg”

”Vi känner oss oerhört glada över att Tullverket väljer att testa aktiva farthinder. Detta visar värdet, att efterfrågan ökar är mycket positivt för både oss och alla de yrkesgrupper som arbetar ute på våra vägar”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.


Fakta BRIGHT Safety
Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. 

Relaterade nyheter

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

Tullverket
Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndighteter och har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.
 

Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com