Uppdatering angående Xpecunia

TopRight har ett delägande i Xpecunia Nordic AB (publ).

TopRight är sedan tidigt 2018 delägare i green-fintech bolaget Xpecunia Nordic AB. Bolaget är verksamt inom förnybar kryptobrytning med en egenutvecklad AI optimeringsteknik. Xpecunia har under 2019 genomfört en nyemission till investerare som stängts i mitten av september 2019. TopRight äger efter denna emission ca 14% av Xpecunia.

TopRights bokförda värde uppgick före denna emission till 3 Mkr. Det nu bokförda marknadsbaserade värdet av aktieinnehavet uppgår till totalt 6 Mkr. Denna förändring på 3 Mkr påverkar enbart det egna kapitalet i TopRight.

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com