Uppdatering angående TopRights innehav i Xpecunia Nordic AB

TopRight är sedan tidigt 2018 delägare i green-fintech bolaget Xpecunia Nordic AB. Bolaget är verksamt inom förnybar kryptobrytning med en egenutvecklad AI optimeringsteknik. Xpecunia har under 2018 genomfört en riktad emission till investerare som stängts i slutet av december 2018. TopRight äger efter denna emission ca 13% av Xpecunia. 

TopRights förvärvsvärde uppgick till 0,05 Mkr. Det nu bokförda marknadsbaserade värdet av aktieinnehavet uppgår till totalt 3 Mkr. Denna förändring på 2,95 Mkr påverkar enbart det egna kapitalet i TopRight. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 


Anders Myrbäck
, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com 

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM-börsen.


Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019.