Uppdatering angående Xpecunia emission med förtur för TopRights aktieägare

TopRight har ett delägande om 15% i Xpecunia Nordic AB (publ).  Ett innehav som TopRight, som tidigare meddelat, har för avsikt att vid lämpligt tillfälle dela ut 11% av innehavet till  aktieägarna i TopRight.

Xpecunia har nu utlyst en nyemission och vill ge aktieägare i TopRight förtur till att deltaga, med anledning av detta kommer aktieägare i TopRight få ett memorandum hemskickat med teckningserbjudande

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. 

Med en AI modell Dynamics anpassar man sig kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen. Xpecunia har en hållbar lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden och dramatiskt höjer lönsamheten. Xpecunia är ett kryptoföretag som utnyttjar fördelen med grön energi och den ekonomiska omvandling som kryptovalutor och blockchain medför. 

När man ser giganter som Facebook skapar sin egen kryptovaluta, den digitala e-kronan och hur volymerna ökar bland kryptovalutorna inser man att detta är en fundamental förändring som är bestående.

Dagens utvinning av kryptovalutor använder en ökande mängd av världens energiresurser. Från ett operationellt perspektiv representerar elektricitet upp till 99% av kostnaderna vid kryptobrytning. Istället för att använda el från det traditionella el-nätet har Xpecunia Nordic AB (publ) utvecklat en metod för att utnyttja grön energi för utvinning av kryptovalutor och samtidigt bygga kassaflödesgenererande tillgångar.

Aktieägare i TopRight kommer få ett memorandum hemskickat med teckningserbjudande.

Xpecunia Nordic AB (publ) org: 559152-3013

Memorandum på hemsidan xpecunia.com
Teckningstid 21 aug till 10 sept 2019
Kurs 80 kr
Teckningspost 6 000 kr och 75 aktier
Tecknas via ManGold Fondkommission, hemsidan Xpecunia.com och deltagande nätmäklare
Teckningsvolym 2+6+3 = 11 Mkr.

Grundemission 2 Mkr, överteckningsoption 6 Mkr och 3 Mkr finns tillgängligt från huvudägare.

Aktieägare i TopRight Nordic (NGM-MTF) har förtur till teckningen, med villkor att man äger 5 000 aktier i TopRight på teckningens sista dag. 

VD i Xpecunia
Daniel Moström
070-7446901
Taptogatan 6, 115 27  STOCKHOLM

 


Ytterligare information:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB, 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com