Om TopRight

Det här är bara början på en ljusare framtid. Den nya, fantastiska ljusteknologin öppnar upp en värld av möjligheter. Vi på TopRight strävar hela tiden efter att, med hjälp av den nya ljusteknologin, utveckla produkter och lösningar som bidrar till en säkrare, ljusare och mer miljövänlig värld.

 

För en smartare och ljusare värld!

Vi på TopRight Nordic AB (publ) arbetar med modern glas- och ljusteknologi. 

Vår VISION är att vara den som leder företag och samhälle mot en smartare och ljusare värld.

Vi ser det som vårt UPPDRAG att skapa flexibla och effektiva miljöer som påverkar människors handlingar, upplevelser och känslor.

Därför vilar vår AFFÄRSIDÉ på att erbjuda företag och samhälle smarta – interaktiva, flexibla, och energisnåla, glas - och ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse.

För att lyckas med vårt uppdrag samlas vi alla som arbetar på TopRight kring ett gemensamt KALL. Som kund ska du kunna vara trygg med att,  oavsett vem du möter av oss, så vet du att vi är:

K - Kommunikativa - vi är transparenta, tydliga, lättillgängliga och informativa

A - Ansvarskännande - för Din affär, för det förtroende Du ger oss och för miljön

L - Lagspelande - varje del, varje person i en affär är viktig. Vi hjälper varandra

L - Lysande - så vill vi att Du upplever oss, våra produkter och lösningar

 

Partners